dimarts, 22 d’abril de 2008

S'han de bandejar els neguits polítics i escoltar la comunitat educativa

Els grups municipals que van donar suport als pressupostos per a l'any 2008 (PSC, ERC, ICV i PP) van acordar la gratuïtat dels llibres de text per a tots els vilafranquins de 3 a 16 anys escolaritzats a Vilafranca.

Des de la CUP, vam mostrar la nostra disconformitat amb la proposta ja que, entre d'altres aspectes, no considerem que la gratuïtat dels llibres de text sigui una qüestió prioritària en el dia a dia dels centres educatius. Pensem, i és un pensament compartit per alguns sectors del món educatiu, que abans de pagar tots els llibres de text s'ha de garantir que no hi hagi, per exemple, cap alumne que no pugui assistir a alguna activitat complementària (colònies, sortides...) per problemes econòmics.

No veiem amb bons ulls una política electoralista de xecs a les famílies que no en necessiten. Sí que som partidaris, en canvi, de millorar la política d'ajudes que reben les famílies desafavorides, ajudes que van encaminades a pagar els llibres de text i a subvencionar aquelles activitats, incloses dins del currículum escolar, que tenen un cost econòmic. Si s’actua així, es garanteix el dret universal a l'educació a aquells alumnes que realment no poden assumir-ne el cost i es pren com a fonament el principi de compensació de les desigualtats.

Per tot això, la CUP manté que tots aquests ajuts s'han d’establir per barems econòmics. Un barem fix per a tothom que no ha de dependre de l'escola on vagi l’alumne. Pel que fa a la gratuïtat dels llibres de text, reafirmem la nostra postura que és un tema complex que convé treballar sense presses amb la comunitat educativa per tal de trobar la proposta (o propostes) que millor s'adeqüi a la idiosincràsia de cada centre. No cal dir que, durant aquest procés, les administracions han de continuar recolzant les diferents propostes de socialització/reutilització dels llibres de text que s'estan duent a terme en alguns centres educatius. Cal tenir present que amb aquestes iniciatives les famílies arriben a estalviar-se una quantitat de diners important i que, a part de la qüestió econòmica, el projecte permet treballar valors tan importants com l'ecologia.

Per acabar, comentar que la implantació de la reutilització és un procés lent que demana una introducció gradual. S'han de bandejar els neguits polítics i escoltar la comunitat educativa; ningú no coneix millor la realitat dels nostres centres que el professorat, els equips directius i les AMPA. Escoltem-los!

Oriol Perelló i Cuadras
Representat de la CUP al Consell Municipal Escolar