dilluns, 4 d’agost de 2008

QUO VADIS PUNT.EDU? o si voleu Biblioteca escolar

Els processos d’aprenentatge de l’alumnat són i han de ser diversos, no tot s’aprèn a l’aula. L’alumne/a, al llarg de la seva formació acadèmica ha d’anar assolint recursos d’autoformació i de recerca i crec i molts també ho creuen que un bon mitjà és la biblioteca-mediateca. Fins aquí cap problema. Ara bé com es pot fer? Contesto la pregunta retòrica: una magnífica opció és treballar la formació a partir de la biblioteca escolar i després passar a la biblioteca pública. Aquesta és la filosofia dels Amics de Paper, una molt bona proposta que es va fer seva el Departament d’Educació i que ha estat recollida per molts centres educatius, tant de primària com de secundària. Molts han estat els centres que han tirat endavant el projecte de “biblioteca escolar” anomenat “PUNT EDU”. Ara bé i aquí arriba la gran contradicció. El Punt edu té, per a cada centre educatiu, una durada de 3 anys. A partir del 4rt any, la biblioteca ja pot funcionar sola. I empro aquesta expressió FUNCIONAR SOLA, perquè així ho ha decidit el Departament: un cop assolits els tres anys, desapareix la coordinació del professor/a responsable, no es reconeix aquesta coordinació ni en el còput d’hores ni en el còput de coordinacions necessàries en el centre, per tant desapareix estructuralment el Coordinador/a de la biblioteca escolar. I això, el lector o la lectora pot pregunta, què vol dir? Ho explico. Vol dir que després d’esmerçar uns quants anys (3 o més si ja abans hi havia biblioteca escolar), després que el Departament hagi invertit una bona picossada de diners en formació per als coordinadors-responsables de la biblioteca, (saber invertir acuradament i rendibilitzar els recursos econòmics d’un país que no en té gaires és molt important), després d’haver desenvolupat un projecte pedagògic de biblioteca escolar, de tenir un pla lector (avui que es diu que l’índex de lectura és tan baix). Després de molts després, tota la feina feta s’atura, mor, perquè encara que la biblioteca hi sigui, encara que alguna AMPA pagi uns responsables per a obrir-la, comprar llibres, … Qui desenvoluparà, concretarà, … el projecte educatiu relacionat amb la biblioteca? Qui tindrà cura d’escollir els llibres adients ? Qui …
Són coses que certament els que sí que creiem en la importància de la biblioteca escolar no ho acabem d’entendre. Per què la continuitat, i la consolidació del coordinador de la biblioteca escolar és tant important com el coordinador d’informàtica, de sortides escolars i m’atreviria a dir que fins i tot que un mestre dins l’aula. De fet tot és important perquè en aquests edificis es forma acadèmicament i intel•lectual la nostra societat.
Per al curs vinent molts centres educatius tindran una biblioteca escolar buida de continguts. Un somni estroncat!

Àngels Parés Corretger

1 comentaris:

Rosa Soler ha dit...

Em temo que hi ha més coses com aquesta: crec que en els projectes d'anglès ha passat el mateix. Un cop acabats els tres anys, ja no es necessiten els especialistes, sembla!
Rosa Soler