diumenge, 20 de juliol de 2008

Cap on van el vi i el cava Penedès?

En els darrers mesos s’ha constatat un cert moviment en els sectors productors i elaboradors de vi i cava de les nostres comarques, en el que cada un d’ells posa l’accent en una part determinada dels problemes que hi ha. Així el Consell Regulador del Cava ha endegat una campanya per promocionar la venda del producte en determinats sectors amb una despesa important per assegurar el creixement del cava, especialment a Espanya; de la mateixa manera el Consell Regulador de la Denominació d’ Origen Penedès ha aprovat tirar endavant un pla estratègic per definir el futur de la DO i veure com promocionar el nostre vi en un mercat exigent. Per altra banda el sindicat Unió de Pagesos a la comarca ha començat a fer públiques unes reflexions en les que posa en qüestió l’ actual estructura reguladora del sector i ve a dir que, fins que les relacions pagés-elaborador no funcionin d’una altra manera, els pagesos i el territori sempre tenen les de perdre.

Concretament els pagesos critiquen la utilització perversa que es fa de la Denominació Catalunya, que ha servit per anar minvant la força de la Denominació Penedès i per tant proposen una utilització assenyada de la DO Catalunya i no com una arma per debilitar la producció del nostre territori. Al mateix temps posen sobre la taula la possibilitat de fer una sub-zona Cava Penedès, que, alhora que asseguraria la pervivència de la vinya al nostre territori, podria possibilitar treballar amb uns millors preus els nostres caves. En definitiva els preocupa com regular la producció per adequar oferta i demanda amb uns preus raonables pels pagesos.El sorprenent d’aquest panorama és que els Consells Reguladors s’han convertit en una espècie de “Consells Promotors”, cosa que correspon bàsicament al sector elaborador, i han deixat de banda la seva feina essencial de REGULAR la producció, que per això es van crear i porten aquest nom. La seva funció bàsica hauria de ser la d’adequar oferta i demanda de raïm i vi, de manera que els preus es mantinguessin interessants per les dues parts, proposant mesures organitzatives. Però les grans cases de vi i cava han aconseguit que una majoria de membres dels Consells segueixin el seu discurs quedant-se alguns pagesos sols a l’hora de demanar que es reguli la producció. És un món complicat, però potser ho seria menys si els òrgans reguladors fessin la seva feina i elaboradors i pagesos defensessin els seus sectors amb la cara alta i a la llum del dia.