dissabte, 3 de maig de 2008

El projecte llibre-estalvi

La reutilització dels llibres de text des de fa alguns anys que s’està implantant a força escoles. La iniciativa va néixer de les AMPES que inverteixen força hores del seu temps lliure, per tal d’arreglar, folrar i netejar els llibres, van iniciar l’aprofitament d’un curs a un altre tots aquells llibres que encara eren adients per als alumnes.
L’AMPA establia uns criteris d’aprofitament del llibre i també per als beneficiaris.

Aquesta iniciativa, val a dir que altruista per part de les mares i pares i dels equips docents, va ser recollida pel departament d’Educació i l’any 2004 va implementar la proposta de la “reutilitzacó” en digué, a totes aquelles escoles que tenien un projecte o que
volien tirar-ne endavant un. Val a dir que no va ser un xec en blanc, sinó una aposta beneficiosa per a les famílies i també per a l’escola i a més a més una manera magnífica d’educar els escolars vers la convivència, el saber compartir, respectar el material comú, perquè el llibre és de tots i l’ecologia: quants arbres necessita un llibre?

Crec fermament que ha estat una de les millors iniciatives de la Conselleria d’Educació i tant de bo que totes les escoles, amb el treball conjunt de tota la seva comunitat educativa, s’animin a desenvolupar el seu projecte.

A Sitges el Llibre-estalvi fa anys que es realitza i evidentment quan la Conselleria va contribuir econòmicament a consolidar el projecte, dues de les escoles sitgetanes van poder-ne gaudir.